Bolest koja je sve učestalija kod dece zbog sve više sedenja i sve manje igre (VIDEO)

Dijabetes je bolest u porastu svuda u svetu, pa i kod nas. U Srbiji oko 800 hiljada ljudi, odnosno skoro 10 odsto populacije živi sa ovom bolešću.

“Tip jedan dijabetesa, od svoje trinaeste sada imam dvadeset dakle skoro sedam godina. Bio je šok i za mene i za moje roditelje, ali smo uz dobru podršku lekara i sa strane ljudi koji su spremni da pomognu uspeli sve da prebrodimo”, kaže Uroš Bogdanovć.

Terapija je standardna za tip 1 dijabetesa, četiri insulina dnevno, tri doze brzodelujućeg i jedna doza dugodelujućeg insulin.

Dijabetes tipa 1, koji pogađa decu i mlade, a čiji nastanak još nije sasvim objašnjen prisutan je kod 10 odsto pacijenata obolelih od dijabetesa. Od tipa 2 , boluje 90%.

“Tip 2 dijabetesa raste najčešće zbog faktora sredine, zbog promene sredine u kojoj živimo, a koje utiču na to, a to su prvenstveno nepravilna ishrana, koja je preobimna i neredovna i sa druge strane nedostatak fizičke aktivnosti”, kaže dr Nebojša Lalić, endokrinolog u Kliničkom centru Srbije.

Zabrinjava da kod dece i adolescenata sve više dolazi do dijabetesa 2. zbog sve više sedenja uz komjuter, a sve manje igre i fizičkog napora.

Da li se s dijabetesom može živeti dobro pogledajte detaljnije u našem prilogu.