On je jedan od UZROKA Alzheimerove bolesti! Uklonite ga iz MOZGA prije nego bude kasno

Još je rano za definitivne zaključke, jer nije moguće testirati ove teorije na ljudima, ali istraživači pokušavaju dobiti neke ideje o efektu aluminijuma na nervni sistem.

Oni su do sada uspjeli dokazati sa sigurnošću da aluminijum, čak i u najmanjim dozama, uzrokuje smetnje u učenju, probleme u ponašanju i Alzheimerovu bolest.

Jedan od glavnih razloga zašto se ovo dešava je zato što se aluminij akumulira u specifičnim regijama mozga koje su najviše podložne šteti od Alzheimerove bolesti.

Izloženost aluminiju izaziva neurološke promjene što je tipično za pacijente koji pate od Alchajmerove bolesti.

Pazite na svoje zdravlje, i zaštitite se na vrijeme.